'Economisch systeem is krankzinnig'

Arnold Heertje heeft fors uitgehaald naar het huidige economische systeem en andere economen. Dit zegt Neerlands bekendste econoom donderdag in een column op financieel nieuwszender RTL Z. Hij noemt de focus van autoriteiten op economische groei en consumentenbestedingen 'krankzinnig'.

Heertje: "Als kippen zonder kop hobbelen economen en financiële analisten van banken, institutionele beleggers en zelfs de overheid achter elkaar aan. Zij zingen allen hetzelfde lied en kloppen elkaar op de schouder. In koor zijn zij nu al enige jaren teleurgesteld over het tegenvallende cijfer over het consumentenvertrouwen. Daaraan verbinden zij het oordeel dat de consumenten moeten gaan besteden omdat zij anders verantwoordelijk zijn voor het aanhouden van de crisis. Het is een krankzinnige opvatting."

"Waarom zouden consumenten consumptiepatronen van voor de crisis weer oppakken in een wereld die bol staat van de schulden? De consumenten kijken wel uit. Zij matigen hun consumptie, verminderen schulden en waar mogelijk sparen zij meer. Een volstrekt begrijpelijk en ook gewenst scenario. Gewenst uit een oogpunt van investeringen dat besparingen een gezondere bron van financiering zijn dan geldschepping. Gewenst ook omdat wij het niet moeten hebben van opgeschroefde consumptie maar van investeringen, in het bijzonder in duurzaamheid"
, vervolgt de econoom.

De professor verwijt andere economen zich puur op groei te richten en niet om de kwaliteit van de groei. Ook beseffen zij volgens Heertje niet dat de economie in een 'structureel lager groeipad' terecht is gekomen.

"Het is afgelopen met het bouwen van stupide kantoren, stupide woonwijken en stupide uitbreidingen van harde infrastructuren in een wereld die snakt naar renovatie van het bestaande, perspectief op leefbaarheid en waarin krimp de gewoonste zaak van de wereld wordt. Wij leven in een tijd van 'creative destruction', niet in een tijd van hervatting van ongebreidelde en stupide groei. Economen en analisten bewijzen beleidsmakers en het publiek een slechte dienst met hun ondoordachte verhalen", besluit Heertje.