Partijgenoten geven Peters voordeel van twijfel

Partijgenoten van het onder vuur liggende GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters gaan ervan uit dat ze uit een goed hart handelde. Peters wordt beschuldigd van belangenverstrengeling in haar tijd als diplomaat in Afghanistan. Haar partijgenoten noemen de kwestie in de Volkskrant wel pijnlijk en onhandig.

De kwestie draait om een subsidieaanvraag in 2005 door Robert Kluijver. Peters gaf een positief advies over de subsidie terwijl ze er op dat moment amoureuze contacten met hem op nahield, zo bleek uit uitgelekte e-mails. Inmiddels is Kluijver haar levenspartner.

Waar de GroenLinksers het meest ontstemd over zijn is dat de partijtop de beschuldigingen zo lang onweersproken liet. Dinsdag, zes dagen na het stuk in HP/De Tijd waarin de beschuldigingen geuit werden, lieten fractievoorzitter Jolande Sap en partijvoorzitter Henk Nijhof weten niet te twijfelen aan de integriteit van Peters.

Na een aanvankelijke reactie van Peters dezelfde dag als de publicatie van het stuk, bleef het stil. Peters weersprak de beschuldigingen, maar ging er verder niet op in.

GroenLinks-fractievoorzitter in Deventer, Carlo Verhaar, begreep niets van de gekozen crisistactiek. "Zeker GroenLinks zou daar enige ervaring in moeten hebben", zegt hij verwijzend naar eerdere schandalen rond de GroenLinks-Kamerleden Tara Singh Varma en Wjinand Duyvendak.

Peters zelf reageerde dinsdag uiteindelijk toch uitgebreid in NRC Handelsblad. Ze zei de ophef te begrijpen, maar stelt integer te hebben gehandeld. Wel noemde ze het gênant om de e-mails tussen haar en Kluijver terug te lezen.