Te hard rijden grootste ergernis in woonomgeving

Te hard rijden blijft zowel in de stad als op het platteland de grootste ergernis in de woonomgeving. Voor ruim drie op de tien Nederlanders is het een bron van ergernis, blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het CBS.

De overlast van verkeer in de woonomgeving blijft hoog maar is sinds 2005 niet toegenomen, ook al nam het aantal geregistreerde voertuigen sinds dat jaar met een miljoen toe. Naast te hard rijden is parkeeroverlast voor een kwart van de bevolking een probleem.

Nederlanders tussen de 25 en 44 jaar ervaren de meeste overlast van te hard rijden, foutparkeerders en agressie in het verkeer. Geluidsoverlast door verkeer is een bron van ergernis voor alle leeftijdscategorieën, maar mensen ouder dan 25 jaar ergeren zich daaraan meer dan jongeren.

Drentenaren en Friezen ergeren zich het minst aan parkeer- en geluidsoverlast en hebben de minste hinder van agressief verkeersgedrag. Inwoners van dichtbevolkte gebieden als Noord- en Zuid-Holland ergeren zich daaraan juist het meest.