'Rechters geven bijbanen nog steeds niet op'

De bijbanen van tientallen rechters zijn nog steeds niet terug te vinden in het openbare register waarin nevenfuncties staan. Dat meldt het Financieele Dagblad donderdag. Van de 45 rechters die in mei naar boven kwamen bij eerder onderzoek van de krant, hebben slechts tien het register inmiddels volledig aangepast.

Een Kamermeerderheid wil dat minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) aandringt op meer openheid. "De tijd van vrijblijvendheid lijkt nu wel voorbij", reageert Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA), zelf oud-rechter, in de krant. Ook CDA, SP en D66 willen meer actie.

De rechters die op de korrel worden genomen zouden bijvoorbeeld docent zijn bij juridische uitgeverijen, bestuurder bij stichtingen en fondsen of zitting hebben in een raad van toezicht of raad van commissarissen.

Behalve de tien rechters die hun nevenfuncties inmiddels hebben opgegeven, constateerde het FD dat één rechter het register gedeeltelijk heeft aangepast. Drie plaatsvervangende rechters zouden inmiddels niet meer als rechter worden ingezet. Ook leverde het onderzoek acht nieuwe rechters op

Rechters zijn sinds 1997 verplicht op te geven welke functies ze nog meer uitoefenen. Aanbevolen wordt om alle betaalde en de meeste onbetaalde bijbanen op te geven. In de praktijk blijkt dat het register vaak onvolledig, niet transparant en niet actueel is.