'Oplossing hsl-probleem kost honderden miljoenen'

Een mogelijke oplossing voor de mislukte hogesnelheidslijn gaat de staat honderden miljoenen kosten. Minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (VVD) overlegt met de NS-top over het in elkaar schuiven van het normale spoor en het spoor van de hogesnelheidslijn, schrijft De Telegraaf dinsdag op basis van ingewijden.

Dat betekent dat normale treinen dan op het snelle spoor gaan rijden, een oplossing die in 1999 al door de NS werd aangedragen. Toenmalig minister van Verkeer Tineke Netelenbos (PvdA) wees dit plan echter af.

Daarna werd het spoor aanbesteed. De NS bood toen de helft meer dan concurrenten. Toen al waarschuwden deskundigen dat het hogesnelheidsbedrijf failliet zou gaan.

Nu het zover is, lijkt het er volgens de krant op dat de NS een vergoeding gaat betalen voor het totale netwerk. Dat bedrag is per jaar echter tientallen miljoenen euro's lager dan de huidige bedragen die de NS voor de twee sporen betaalt.

Nu betaalt de NS ieder jaar meer dan honderdtachtig miljoen euro voor het hsl-net en 172 miljoen euro voor het hoofdnet van intercity's en belangrijke stoptreinen. Voor de treinreiziger kan de oplossing goed uitpakken omdat de reistijden tussen de Randstad en Brabantse steden door het gebruik van het hsl-spoor korter kunnen worden.