Meer jongeren volgen hoger onderwijs

Het aantal 18- tot 25-jarigen dat een hbo- of wo-opleiding volgt neemt toe. In het schooljaar 2009/2010 ging het om 33 procent van de in totaal 1,4 miljoen jongeren in die leeftijdsgroep. Vier jaar geleden was dat nog 29 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het vorige schooljaar namen meer vrouwen dan mannen deel aan het hoger onderwijs. 36 procent van de vrouwen tussen de 18 en 25 jaar volgde een opleiding op hbo- of wo-niveau, tegenover 31 procent van de mannen. Het verschil is de afgelopen jaren licht toegenomen. Ook het aandeel niet-westerse allochtonen dat een opleiding in het hoger onderwijs volgt is toegenomen, van twintig procent in 2005/2006 naar 26 procent in 2009/2010.

Het aantal jongeren dat een mbo-opleiding volgt is de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven op 22 procent. Op het mbo zitten juist meer mannen dan vrouwen. Het mbo blijft met een deelname van ruim 29 procent de meest gevolgde onderwijssoort onder niet-westers allochtone jongeren.