'State of the Ocean': zorgwekkend

Het is slecht gesteld met de gezondheid van de oceanen. Als gevolg van vervuiling, overbevissing en andere problemen veroorzaakt door de mens, verslechtert de situatie sneller dan eerder werd aangenomen. Dat zeggen wetenschappers in de 'State of the Ocean', een rapport dat dinsdag wordt gepresenteerd aan de Verenigde Naties.

De problemen als gevolg van de opwarming van de aarde en andere factoren, zoals een toename van de zuurtegraad als gevolg van een hogere CO2-uitstoot, smeltend zee-ijs en overbevissing, zijn groter als al deze factoren met elkaar worden gecombineerd. "De dingen lijken mis te gaan op een aantal verschillende niveaus", aldus Carl Lundin, directeur van de afdeling zeeleven van de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN).

Sommige veranderingen waaraan de wereldzeeën bloot worden gesteld, en waarvoor eerder al is gewaarschuwd, vinden sneller plaats dan een aantal jaar geleden werd voorspeld. "Het is een ernstiger rapport geworden dan ieder van ons had gedacht, omdat we alleen maar keken naar onze eigen kleine problemen", aldus Lundin. "Als je al deze problemen met elkaar combineert, dan ontstaat er een behoorlijk akelige situatie."

Wetenschappers verwachten dat als gevolg van al deze problemen een massale sterfte van dieren en zeeleven dreigt. Alleen al het afsterven van koraal kan worden beschouwd als een massa-extinctie. Lundin wees op de sterfte van een duizend jaar oud koraalrif in de Indische Oceaan. Hij noemde dit 'absoluut ongekend'. "We hebben nu te maken met het verdwijnen van diersoorten en complete ecosystemen, zoals koraalriffen, binnen één generatie", zei hij.


'State of the Ocean': zorgwekkend (Foto: Novum)