Scherper toezicht op fusies zorg

Het toezicht op fusies tussen zorginstellingen zoals ziekenhuizen wordt aangescherpt. Zo komt er een fusietoets, heeft het kabinet besloten. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid dinsdag.

De afgelopen jaren zijn veel zorginstellingen gefuseerd. Dat is geen probleem als patiënten en cliënten er beter van worden. Maar er zijn ook voorbeelden waarbij de kwaliteit van de zorg onder druk kwam te staan. Daarom scherpt het kabinet de voorwaarden aan.

Zo moeten instellingen met minstens vijftig medewerkers voortaan een zogeheten fusie-effectenrapportage opstellen. Die moet de meerwaarde en risico's van de fusie voor de betrokken instellingen en de patiënten inzichtelijk maken. Hiermee wil het kabinet bereiken dat niet over een nacht ijs wordt gegaan bij het besluit om te fuseren.

Ook gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) fusies beoordelen. Deze fusietoets is gericht op behoud van kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg. Zo toetst de NZa of na de fusie ambulances nog steeds binnen vijftien minuten ter plekke zijn. Wordt aan alle voorwaarden voldaan, dan houdt tenslotte ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg instellingen die willen fuseren goed in de gaten.

Het kabinet werkt verder aan een wetsvoorstel om fusies tussen zorgverzekeraars en zorginstellingen te verbieden. Dergelijke fusies brengen de werking van het zorgstelsel in gevaar, omdat zorgverzekeraars de belangen van patiënten dan niet objectief kunnen behartigen, meent minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD).