'Scholen snijden in budget voor leraren'

Het merendeel van de lagere en middelbare scholen bezuinigt in hun budget op het aantal leraren. Dat blijkt uit een onderzoek naar het financiële beleid van scholen in 2011, dat adviesorganisatie voor het onderwijs CPS maandag publiceerde.

Van de bovenschoolse managers in het primair onderwijs zei 86 procent hierop te bezuinigen. In het voortgezet onderwijs bezuinigt 77 procent van de directeuren op het aantal leraren. Het onderzoek werd uitgevoerd onder circa 1400 directeuren, bovenschoolse managers en teamleiders.