Kamer wil onderzoek naar diefstallen zorginstellingen

Een Kamermeerderheid wil dat er onderzoek wordt gedaan naar diefstal uit verzorgingstehuizen door personeel. Uit een reportage die Brandpunt zondag uitzond blijkt dat mensen in een verzorgingstehuis geregeld van horloges, ringen of andere waardevolle spullen worden beroofd. Officiële statistieken ontbreken echter, tot ongenoegen van PVV, CDA, PvdA, SP, D66 en Christenunie.

Uit de steekproef van Brandpunt bleek dat zestig procent van de 25 ondervraagde verzorgingstehuizen de afgelopen vijf jaar personeel heeft moeten ontslaan vanwege diefstal van cliënten. SP-Kamerlid Renske Leijten reageert geschokt: "Er wordt vaak in de zorg gezegd: het is maar een incident. Dat kun je wegnemen door gewoon onderzoek te doen."

Leijten wil, evenals de andere Kamerfracties, helderheid over de omvang van het probleem.