Grote steden willen leeftijdsgrens alcohol omhoog

De vier grote steden pleiten voor het verhogen van de minimumleeftijd voor alcoholverkoop van 16 naar 18 jaar. De G4 vindt het een gemiste kans dat minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) de huidige grens van 16 jaar wil handhaven. Dat laten ze vrijdag weten.

Volgens de vier grote steden lukt het jongeren onder de 16 jaar nu met speels gemak om aan alcohol te komen. Het verhogen van de minimumleeftijd zorgt ervoor dat minder jongeren aan drank kunnen komen, zeggen zij.

Schippers wil de aankoop en het bezit van alcohol onder minderjarigen strafbaar stellen. Dat vindt de G4 geen goed plan, omdat dit een te grote druk zou leggen op de handhavingscapaciteit. Bovendien is zo'n 'dubbeldelict' moeilijk te bewijzen.

Volgens de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht nemen de problemen met jongeren die te veel drinken toe. Het aantal alcoholgerelateerde ambulanceritten onder jongeren blijft stijgen en twaalf procent van de jeugd zou te veel drinken.

De Kamer debatteert volgende week over het alcoholbeleid.