'Tekorten sociale diensten lopen op'

De financiële tekorten bij de sociale diensten lopen de komende jaren sterk op. Hun financiële situatie ziet er 'akelig slecht' uit, stelt de vereniging van directeuren van sociale diensten Divosa donderdag.

De tekorten ontstaan doordat meer mensen een beroep op bijstand doen en gemeenten er tegelijkertijd minder geld van het Rijk voor krijgen. Dit jaar ontvangen 307 duizend mensen bijstand. Dat zijn er 26 duizend meer dan vorig jaar.

Volgens Divosa was het totale tekort van gemeenten voor uitkeringen vorig jaar 340 miljoen euro. De verwachting is dat het tekort dit jaar verder oploopt. Volgens de vereniging moeten de sociale diensten anders gaan werken en hun grenzen verleggen om kwetsbare groepen te kunnen blijven ondersteunen.

Divosa wil dat het kabinet het mogelijk maakt al in 2012 loondispensatie in te zetten voor een kleine groep bijstandsklanten. Bij loondispensatie betalen bedrijven minder dan het minimumloon voor werknemers met een arbeidsbeperking en een bijstandsuitkering. De gemeente vult het loon aan tot maximaal het minimumloon.

Volgens Divosa-voorzitter René Paas is dat de beste manier om sociale diensten voor te bereiden op de Wet werken naar vermogen die in januari 2013 van kracht wordt. "Zo kunnen gemeenten hun financiële nood iets verlagen en alvast de eerste fundamenten leggen voor de nieuwe wet."