Verhagen: kerntransport is veilig

Het omstreden transport van kernafval uit Zeeland voldoet aan alle veiligheidseisen. Dat zei minister van Economische Zaken Maxime Verhagen (CDA) dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje.

De bewindsman was in de Tweede Kamer ontboden door Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), die de veiligheid van het transport in twijfel trok. Volgens haar zijn de containers met het hoogradioactieve materiaal slechts bestand tegen een botsing van een kleine vijftig kilometer per uur. Ook wees zij erop dat het transport dwars door een aantal steden rijdt, in tegenstelling tot chloor- en ammoniaktransporten.

Verhagen zei dat bij de vergunningverlening voor het transport ruimschoots aandacht is geweest voor de veiligheid. De Raad van State heeft de vergunning getoetst en goedgekeurd. De Kernfysische Dienst is verder aanwezig bij het transport en heeft geen straling gemeten, zei de bewindsman. Over de precieze eisen waaraan het transport voldoet, wilde Verhagen zich omwille van de veiligheid niet uitlaten.

Greenpeace, waar Van Tongeren voor haar Kamerlidmaatschap directeur was, voerde dinsdag actie tegen het transport. De milieuorganisatie probeerde onder meer met een vrachtwagen op het spoor te voorkomen dat de trein kon doorrijden. De drie wagons met splijtstofelementen worden per trein via België naar La Hague in Normandië gebracht, waar een deel van het materiaal zal worden gerecycled.

Verhagen maande de actievoerders om het transport niet in gevaar te brengen. Eventuele schade kan op hen worden verhaald, aldus de minister.