Amsterdam heeft allochtone meerderheid

Sinds kort is meer dan de helft van de inwoners van Amsterdam allochtoon. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aandeel autochtone Nederlanders is gezakt tot net onder de 50 procent.

Het totale aantal Amsterdammers lag op 1 januari op 779.808. Daarvan zijn 391.920 allochtoon, waarmee die groep een aandeel heeft van 50,3 procent. Volgens de definitie van het CBS is iemand autochtoon als beide ouders in Nederland zijn geboren.

GroenLinks-wethouder Maarten van Poelgeest zei eerder dit jaar echter dat Amsterdam steeds 'witter' wordt. Op basis van de laatste cijfers lijkt die bewering niet correct. Mogelijk beriep Van Poelgeest zich evenwel op de groei van het aantal westerse allochtonen. Die groep kende de afgelopen jaren een hoger groeipercentage dan niet-westerse allochtonen, en beslaat nu ruim 15 procent van het totaal. Het aandeel niet-westerse allochtonen is bijna 35 procent.