Laatste examendag voor vmbo'ers

Voor de vmbo'ers die dit jaar examen doen zit het er na vrijdag op. De scholieren buigen zich vrijdag nog over de examens Fries, Spaans, Turks en Arabisch, waarna het lange wachten op de uitslag begint.

De examens voor havo- en vwo-leerlingen duren nog tot dinsdag. Dit jaar doen ongeveer 205.250 leerlingen eindexamen: 105.350 vmbo'ers, 58.700 havisten en 41.200 vwo-scholieren.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft ook dit jaar weer een klachtenlijn geopend voor examenkandidaten. Vorig jaar kwamen daarbij 150.000 meldingen binnen. Dit jaar staat de teller tot nu toe op ruim 129.000. Vmbo'ers klaagden vooral over het examen Duits. Ze vonden het te moeilijk.

De uitslagen worden bekend op 15 en 16 juni.


Laatste examendag voor vmbo'ers (Foto: Novum)