Fosforfabriek Vlissingen weer in de fout

De fosforfabriek Themphos in Vlissingen heeft de afgelopen twee maanden weer te veel dioxine uitgestoten. Bij metingen op 30 maart en 20 april bleek dat de fabriek drie keer zoveel dioxine uitstootte als is toegestaan. Toch was er volgens de provincie Zeeland geen gevaar voor de volksgezondheid. Wel zegt de provincie boetes te zullen opleggen als het bedrijf nog een keer de fout in gaat.

De fabriek kwam eerder in opspraak vanwege de te hoge uitstoot van giftige stoffen, waaronder dioxine. Ook vonden er de afgelopen jaren relatief veel bedrijfsongevallen plaats. De oud-burgemeester van Enschede Jan Mans concludeerde in een in februari openbaar gemaakt rapport dat Zeeland ernstig tekort is geschoten bij de aanpak van de problemen.

Zo zou de provincie te welwillend zijn geweest bij het verstrekken van vergunningen. Ook zou er niet genoeg aandacht zijn geweest voor de volksgezondheid. De provincie verzette zich tegen de conclusies van Mans.

Binnen enkele weken begint een gezondheidsonderzoek onder omwonenden van de fabriek. Dat wordt overigens niet gedaan vanwege de recente overschrijdingen, het onderzoek was eind vorig jaar al gepland.