Rekenkamer tikt VWS en Defensie op de vingers

De Algemene Rekenkamer tekent bezwaar aan tegen de wijze waarop het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) omgaat met subsidies. Ook bij het Ministerie van Defensie is de bedrijfsvoering niet op orde. Dat oordeelt de Rekenkamer in het dinsdag gepubliceerde rapport Staat van de Rijksverantwoording 2010.

Volgens de Rekenkamer laat het Ministerie van VWS al twaalf jaar steken vallen in het beheer van de 2,3 miljard euro aan subsidies. Zo worden wettelijke termijnen onvoldoende gehandhaafd, zijn dossiers vaak onvolledig, worden er fouten gemaakt bij voorschotten en worden subsidiebesluiten onvoldoende onderbouwd.

De Rekenkamer merkt het subsidiebeheer van VWS aan als een 'ernstige onvolkomenheid' en tekent bezwaar aan. Minister Edith Schippers (VVD) moet voor 1 oktober laten zien hoe de problemen worden opgelost.

Ook bij het Ministerie van Defensie worden 'hardnekkige problemen' vastgesteld. Zo worden er veel fouten gemaakt in het financieel beheer en het materieelbeheer. Mede gezien de forse bezuinigingsmaatregelen die eraan komen, eist de Algemene Rekenkamer dat minister Hans Hillen (CDA) er meer aan doet om deze onvolkomenheden op te lossen.