Sterke groei Nederlandse economie

De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,9 procent. De groei is vooral te danken aan de toegenomen investeringen, met name in de bouw. Dat komt door de milde winter. Ook de export groeide, zij het minder hard dan voorheen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekendgemaakt.

De groei van 0,9 procent is hoger dan het gemiddelde van de anderhalf jaar daarvoor. Als de cijfers van het eerste kwartaal vergeleken worden met die van een jaar eerder, bedroeg de groei van de economie zelfs 3,2 procent. Dat is het hoogste cijfer in drie jaar.

De investeringen groeiden in de eerste drie maanden van het jaar met 11,9 procent. Het goede bouwweer leidde tot fors meer investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen en infrastructuur. Dat cijfer was de afgelopen twee jaar juist sterk gedaald. Daarnaast werd er ook meer geld uitgegeven aan machines, vrachtauto's en computers.

In het eerste kwartaal werden 5,7 procent meer goederen en diensten geïmporteerd. Dat cijfer lag in voorgaande kwartalen bijna twee keer zo hoog. De tragere groei moet vooral worden toegeschreven aan de wederuitvoer. De uitvoer van Nederlandse producten steeg harder, met 7 procent.

De productie in de bouw en industrie nam sterk toe, wat op zijn beurt weer tot meer handel en transport leidde. Bij de zakelijke dienstverleners noteerde vooral de uitzendbranche een stevige groei.

Na drie kwartalen groei is het aantal banen in de eerste drie maanden van het jaar gelijk gebleven. Als rekening wordt gehouden met seizoensinvloeden is er zelfs sprake van een daling van 0,2 procent. Toch waren er in het eerste kwartaal 41.000 banen meer dan in hetzelfde kwartaal van 2010.