Vraagtekens bij Osama's zeemansgraf

Van verschillende kanten rijzen er twijfels over het zeemansgraf voor Osama bin Laden. Moslims en islamdeskundigen stellen dat religieuze voorschriften niet juist zijn toegepast. Daarnaast belet de snelle uitvaart en gekozen methode onafhankelijk onderzoek, en is het voer voor complotdenkers.

Volgens de Verenigde Staten was een zeemansgraf noodzakelijk omdat een graf te land een bedevaartsoord voor extremisten zou kunnen worden. Ook werd gesteld dat geen enkel land de Al Qaida-leider wilde hebben, maar naar verluidt is enkel met Saudi-Arabië overlegd. Bovendien, zegt de VS, moest rekening worden gehouden met islamitische voorschriften dat de uitvaart binnen een etmaal plaats moet hebben.

Dat juist dit laatste voorschrift bij staatsvijand nummer één werd toegepast wekt argwaan: zo werden de lichamen van de zonen van Saddam Hoessein bijvoorbeeld pas na elf dagen voor teraardebestelling vrijgegeven. Islamgeleerden wijzen erop dat in bepaalde gevallen van de etmaalregel mag worden afgeweken, onder meer wanneer onderzoek zoals een autopsie nodig is. Zij begrijpen om die reden de spoedige uitvaart niet. Voorts wordt gesteld dat het zeemansgraf onafhankelijk onderzoek naar identiteit en doodsoorzaak onmogelijk maakt.

Osama bin LadenOok de uitleg van Washington dat een bedevaartsoord vermeden moet worden zou geen stand houden. Osama bin Laden was immers een Wahhabist, en die worden in ongemarkeerde graven begraven. Dat gebeurt bijvoorbeeld met Saoedische koningen, maar het viel ook Al-Zarqawi ten deel. Deze Jordaanse Al Qaida-leider in Irak kreeg in het laatstgenoemde land een anoniem graf toen Jordanië zijn lijk niet binnen de landsgrenzen wilde hebben.

Daarnaast wordt erop gewezen dat een zeemansgraf in de islam zeer ongebruikelijk is. In principe is het enkel toegestaan indien de betrokkene op zee overlijdt en niet tijdig aan land kan worden gebracht. Een uitzondering is de vrees dat het lichaam in een landgraf door vijanden wordt verminkt, maar dat is niet erg waarschijnlijk bij een ongemarkeerd Wahhabistisch graf. Moslims zeggen dat de Amerikanen desnoods een gat op een onbewoond eiland voor Bin Laden hadden moeten graven.

De vlotte uitvaart op zee is tevens voer voor complotdenkers, zoals mensen die geloven dat de VS zelf achter de aanslagen van 11 september 2001 zat. Die waren er online als de kippen bij om hun bedenkingen te uiten. Ook de bekende Amerikaanse conspiracy theorist Alex Jones zat niet stil, met de bewering dat Bin Ladens lijk al sinds 2002 in Amerikaanse handen is. Hij zou destijds aan een nierziekte zijn overleden en zijn bevroren lichaam zou nu om politieke redenen uit de vriezer zijn gehaald.

Zeemansgraf Bin Laden (foto: De Pers)
'Ja ja, een zeemansgraf'