Politie vaak in de fout met telefoongegevens

De politie overtreedt regelmatig de wet bij het opvragen van telecomgegevens, stelt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Uit een steekproef blijkt dat de Nationale Recherche bij negen van elf onderzochte opvragingen in de fout ging. Bij het korps Haaglanden ging het in vijf van de elf gevallen mis.

Telecomproviders moeten gegevens over klanten verplicht doorgeven aan een centrale databank. Opsporingsdiensten kunnen daar gebruik van maken bij strafrechtelijke onderzoeken.

Volgens het CBP vraagt de politie geregeld informatie op bij het zogeheten Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT), zonder dat de juiste procedure wordt gevolgd. Er wordt niet duidelijk gemaakt waarom de gegevens nodig zijn. Ook wordt er opvallend vaak gebruik van gemaakt. Het aantal opvragingen steeg van 1,7 miljoen in 2007 tot ruim 2,9 miljoen in 2009.

Het ging volgens het CBP ook fout in gevallen waarbij de politie gegevens rechtstreeks bij de provider opvroeg. De gegevens werden via onbeveiligde telefoonlijnen verstuurd. Daardoor was het voor kwaadwillenden eenvoudig om gevoelige informatie in handen te krijgen.

De privacywaakhond vindt dat er maatregelen moeten worden genomen om risico's met de gevoelige gegevens tegen te gaan.