Vakbond: Defensie is slechte werkgever

De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV wijt de leegloop bij defensie aan 'slecht werkgeverschap'. De bond stelt dat de professionaliteit van de militairen ernstig onder druk komt te staan, doordat er onvoldoende geld beschikbaar is voor trainingen, persoonlijke kleding en uitrusting, reserveonderdelen en munitie.

De bond reageert op een artikel in De Telegraaf, die vrijdag op basis van een intern defensiememo schreef dat militairen massaal overstappen naar een baan buiten de krijgsmacht zodra hun contract is afgelopen.

Militairen zouden opleidingen mogen volgen om zich op de burgermaatschappij voor te bereiden, maar krijgen volgens de bond vervolgens te horen dat er geen of onvoldoende geld beschikbaar is. Ook wil defensie volgens de militaire bond het sociaal beleidsplan openbreken met als doel de regeling te verslechteren.

Verder krijgen instromers te horen dat het begin van hun opleiding met een halfjaar wordt uitgesteld, terwijl velen hun baan al hadden opgezegd. Daardoor verspelen ze het recht op een WW-uitkering. Daarnaast wil minister van Defensie Hans Hillen (CDA) de toelagen afbouwen, de lonen niet verhogen en het aantal oefendagen fors beperken, waardoor militairen minder oefentoelage ontvangen.

"De defensieleiding belijdt met de mond 'afspraak is afspraak' naar de militairen en burgers, maar vervolgens komt men de afspraken niet of onvoldoende na", zegt vakbondsvoorzitter Jean Debie. De oorzaak van dit slechte werkgeverschap is volgens hem de slechte financiële situatie bij defensie.

Het kabinet besloot vrijdag dat meer dan twaalfduizend banen verdwijnen. Hillen wil meer dan zesduizend van de bijna zeventigduizend medewerkers gedwongen ontslaan.

De defensievakbonden hebben al actiegevoerd en gaan daar 'extra heftig' mee door. Er komen 'prikacties' aan. Het blijft dus niet bij de dertig actiemeetings die dinsdag van start gingen. Voor 16 juni is een landelijke actiedag aangekondigd.