Werkzaamheden bij kerncentrale Japan hervat

Bij de Japanse kerncentrale Fukushima Daiichi zijn maandag de werkzaamheden hervat om honderdduizenden liters radioactief water af te pompen. Het water moet worden verwijderd en veilig opgeborgen voordat verder kan worden gewerkt aan het herstel van het koelsysteem. Ongeveer zeshonderd arbeiders wisselen elkaar in ploegen af om niet te veel met de straling in aanraking te komen.

Het water gaf bij een recente meting in reactor nummer 2 meer dan 1000 milliSievert per uur straling af, ongeveer honderdduizend keer de normale hoeveelheid, zei exploitant Tepco. Regeringswoordvoerder Yukio Edano zei dat vermoedelijk de reactorkern gedeeltelijk is gesmolten. Hij zei dat de straling beperkt lijkt tot die ene reactoreenheid, maar volgens het Japanse Bureau voor Nucleaire en Industriële Veiligheid NISA is voor de reactors 5 en 6 in het zeewater aan de kust ongeveer 1150 keer meer dan normaal radioactief jodium gemeten. NISA-directeur Hidehiko Nishiyama vermoedt daarom dat er mogelijk toch radioactief water uit de centrale in zee lekt.

Dichter bij de centrale werd afgelopen week in de lucht 1250 keer meer dan normale radioactiviteit gemeten, wat in het weekeinde opliep tot 1850 keer normaal. Nishiyama noemde dit zorgelijk, maar zei ook dat er geen direct gevaar is voor de volksgezondheid.

Een krachtige naschok voor de kust van de nabijgelegen provincie Miyagi leidde in de nacht van maandag op zondag tot een kort tsunami-alarm. De naschok had volgens de Amerikaanse meteorologische dienst (USGS) een kracht van 6.1, maar meldingen van schade of slachtoffers bleven uit. Er kwam ook geen tsunami en dus werd de waarschuwing na enkele uren weer ingetrokken.