Donner wil in 2014 geen deelgemeenten meer zien

De deelgemeenten in Amsterdam en Rotterdam moeten nog voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 zijn opgeheven. Dat wil minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Piet Hein Donner (CDA).

Donner heeft een wetsvoorstel gemaakt dat een einde maakt aan de mogelijkheid voor gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen. Volgens hem past dit in de visie van het kabinet om te komen tot een 'krachtige, kleine en dienstverlenende overheid met minder belastinggeld, minder ambtenaren, minder regels en minder bestuurders'.

Amsterdam heeft zeven deelgemeenten met in totaal 203 deelraadsleden en 29 bestuurders. Rotterdam heeft twee keer zo veel deelgemeenten met 272 deelraadsleden en 49 bestuurders. Donner wijst erop dat het aantal politieke ambtsdragers in de beide steden met het verdwijnen van de deelgemeenten substantieel zakt.

Donner wil dat de opheffing van de deelgemeenten bij de gemeenteraadsverkiezingen op 5 maart 2014 rond is. Zijn voorstel is voorgelegd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de gemeentebesturen van Amsterdam en Rotterdam. Het voornemen de stadsdelen op te heffen stond al in het regeerakkoord.