Tegenslag kerncentrale Fukushima Daiichi

De werkzaamheden van Japanse technici bij de kerncentrale Fukushima Daiichi hebben zondag wederom averij opgelopen. De druk in reactor 3 liep zondag onverwacht weer op en er werden meteen plannen gemaakt om radioactief stoom uit de reactor gecontroleerd te laten ontsnappen.

Een soortgelijke operatie leidde eerder tot explosies in de reactoren 1, 3 en 4. De druk in reactor 3 stabiliseerde echter, en het plan om stoom te laten ontsnappen is uitgesteld zolang de druk niet verder stijgt.

De situatie in de reactoren 5 en 6 is ondertussen stabiel. De twee reactoren zijn aangesloten op het zaterdag aangelegde elektriciteitsnet en er kan nu met behulp van pompen zeewater gebruikt worden om de reactoren af te koelen.

Het gebruik van zeewater voor het koelen van de reactoren heeft echter wel consequenties. Experts wijzen erop dat door het gebruik van zeewater de reactoren uiteindelijk zullen gaan roesten. Een woordvoerder van de Japanse overheid erkende zondag dat de kerncentrale in de toekomst niet meer in gebruik kan worden genomen.

De angst voor radioactiviteit in het voedsel bij de Japanse bevolking groeit als gevolg van de gebeurtenissen bij de kerncentrale. Producten uit de buurt van de kerncentrale blijven liggen in de supermarkten, als ze al ingekocht worden. De Japanse regering heeft de verkoop van melk en spinazie uit de prefectuur Fukushima verboden.

Op raapstelen en chrysantenbladeren is nu ook straling gemeten. Ook werd er in onder andere Tokio een lichte stralingswaarde gemeten in het leidingwater. In Taiwan is ook radioactiviteit gemeten in uit Japan geïmporteerde tuinbonen. Taiwanese instanties benadrukten echter dat de gemeten hoeveelheid straling dusdanig laag was dat er geen sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid.


  Enkele reactoren van Fukushima Daiichi (Foto: Novum)