'Zorgkantoren drijven mensen tot wanhoop'

De zorgkantoren, die zorg voor gehandicapten en chronisch zieken moeten regelen, functioneren onder de maat. Ze zijn slecht bereikbaar, reageren niet op brieven of telefoontjes en laten mensen onnodig lang wachten. Dat zegt de Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer.

Er zijn 32 zorgkantoren. Zij moeten zorgen dat mensen die recht hebben op AWBZ-zorg, die zorg ook ontvangen of geld krijgen waarmee ze zelf zorg kunnen inhuren. Brenninkmeijer krijgt veel klachten over de zorgkantoren. Hij wil ze nader onder de loep nemen. Daarom heeft hij donderdag een meldpunt op internet geopend.

Uit de klachten die Brenninkmeijer tot nu toe heeft ontvangen, rijst het beeld van organisaties die fouten niet of pas na veel aandringen herstellen. Ernstig zieke mensen worden onverschillig behandeld en geld wordt ten onrechte niet uitbetaald.

"Ik ben de wanhoop nabij", schrijft de ouder van een gehandicapt kind. "Ik liep op tegen een afschuwelijke muur van onbegrip en onbekwaamheid", meldt de moeder van een inmiddels overleden kind. "De werkwijze van zorgkantoren kan iemand tot wanhoop drijven. De beschikkingen zijn onduidelijk en mensen voelen zich niet behoorlijk behandeld", vat Brenninkmeijer de klachten samen.

De zorgkantoren worden gerund door negen zorgverzekeraars, maar voeren een overheidstaak uit. Brenninkmeijer vraagt zich af of dat wel een goede constructie is. Hij wil daarover met de zorgkantoren in gesprek.