Minderheid Nederlanders voor Olympische Spelen in 2028

Een minderheid van de bevolking wil dat Nederland de Olympische Spelen van 2028 probeert binnen te halen. 41 procent van de Nederlanders is voor, een kwart is tegen en een derde maakt het niets uit. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek door het Mulier Instituut in Den Bosch in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Twee derde van de Nederlanders vindt het onredelijk de belastingbetaler te laten meebetalen aan de organisatie van de spelen en wil hieraan ook geen eigen bijdrage geven. 19 procent wil maximaal 10 euro bijdragen, 13 procent is bereid meer dan 10 euro hij te dragen.

Ruim twee derde, 69 procent, van de Nederlanders is op de hoogte van het plan om de Olympische Spelen van 2028 binnen te halen. Als voordelen van de spelen noemen de ondervraagden werkgelegenheid, meer toeristen en economische groei. Nadelen zijn volgens hen de kosten, de bouw van overbodige sportvoorzieningen en veiligheidsrisico's.

Van de voorstanders van de organisatie van de spelen wil een derde dat Amsterdam gaststad wordt. 15 procent wil dat Rotterdam het evenement organiseert.

In 2016 besluit Nederland of het zich kandidaat stelt voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2028. Voor het IOC is voldoende draagvlak onder de bevolking een eis voor de toewijzing van het bid.