'Eigenaren schuldig aan mijnongeluk Chili'

Twee mijneigenaren zijn verantwoordelijk voor de Chileense mijnramp vorig jaar waarbij 33 kompels 69 dagen ondergronds vastzaten. Dat is de conclusie van een onderzoekscommissie van het Chileense congres.

Het rapport van de commissie werd woensdag gepresenteerd. De commissie houdt Alejandro Bohn en Marcelo Kemeny verantwoordelijk voor de instorting in de San José-mijn, die ertoe leidde dat de kompels kwamen vast te zitten. Daarnaast stelt de commissie dat de Chileense veiligheidsautoriteit voor de mijnbouw in gebreke is gebleven bij het naleven van de veiligheidsreglementen.

Verwacht wordt dat de advocaten van de mijnwerkers baat hebben bij het rapport en dat het van pas komt bij het vervolgen van de mijneigenaren.

Bohn en Kemeny ontkennen nalatig te zijn geweest en zeggen niet verantwoordelijk te zijn voor het instorten van de mijn. Toch worden de twee ook vervolgd voor een eerder ongeluk in de mijn, waarbij een vallend rotsblok het been van een kompel verbrijzelde.