Leraren in staking om inkorten vakantie

De lerarenvakbond Leraren in Actie (LIA) roept op tot een staking. Dat meldt RTL Nieuws. Die oproep is een reactie op het plan van de regering om de zomervakantie in het voortgezet onderwijs met een week te verkorten. Vorm en duur van de acties zijn nog niet bekend.

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt (CDA) wil de duur van de zomervakantie in het voortgezet onderwijs gelijktrekken met die in het basisonderwijs. Dat zou betekenen dat leraren vanaf het schooljaar 2012-2013 zes in plaats van zeven weken vakantie hebben.

Leraren in Actie is tegen deze 'vakantiekorting', meldt de vakbond op zijn website. De bond kondigt een staking aan. Voorzitter Peter Althuizen verklaart dat er 'veel animo' is voor acties en roept alle leraren op om mee te doen.

In het voorstel van Van Bijsterveldt krijgen scholieren niet meer les dan nu. De leerlingen krijgen vijf roostervrije dagen. Docenten moeten in die week beschikbaar zijn voor overleg, vergaderingen of bijscholing. De bond vreest een verhoging van de werkdruk voor leraren. Het voorstel zou daardoor niet bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort.

Het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt, is een uitwerking van de adviezen van de commissie Onderwijstijd eind 2008. Die commissie was ingesteld als reactie op de protesten rondom de zogenoemde ophokuren. Leerlingen beschouwden die als niet-zinvol en onder de maat.

Van Bijsterveldt wil in het voorstel voortaan ook de kerstvakantie en één week meivakantie, rond Koninginnedag, centraal vaststellen. Op dit moment wordt alleen de zomervakantie per regio centraal vastgesteld.