Alcohol eist veel levens in Groot-BrittanniŽ

Als de overheid het gebruik van alcohol niet aan banden legt dreigen tienduizenden Britten zichzelf de komende twintig jaar dood te drinken. Dat hebben deskundigen maandag gezegd.

In de jaren tachtig overleden in Groot-Brittannië 4,9 op de 100.000 mensen aan een leverkwaal, doorgaans veroorzaakt door alcohol. Dat waren er net zo veel als in andere westerse landen, waaronder Australië, Frankrijk, Noorwegen en Zweden. Maar terwijl het aantal sterfgevallen als gevolg van leverziekten in die landen sinds 1986 is gedaald of gestabiliseerd, overleden er in 2008 in Groot-Brittannië op elke 100.000 mensen 11,4 aan een leverkwaal. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

"Het lijdt nauwelijks twijfel dat er in Groot-Brittannië een specifiek probleem bestaat", schrijven Ian Gilmore van de Universiteit van Southampton en zijn collega's in een commentaar dat maandag op de website van het medische tijdschrift The Lancet verscheen. De schrijvers waarschuwen dat jaarlijks 8900 mensen aan een leverkwaal dreigen te overlijden. Dat komt neer op 250.000 doden in de komende 20 jaar. Als de regering maatregelen neemt om het alcoholgebruik te verminderen zouden in 2019 jaarlijks 2500 mensen overlijden als gevolg van alcoholgebruik, zo blijkt uit onderzoek.

Om de alcoholconsumptie terug te dringen wil de Britse regering samenwerken met de industrie, plaatselijke overheden en liefdadigheidsorganisaties.

"Om door alcoholmisbruik veroorzaakte gezondheidsproblemen aan te pakken is een brede maatschappelijke benadering nodig", schrijft het ministerie van volksgezondheid op zijn website. "Commerciële organisaties hebben invloed op consumenten en kunnen hen bereiken met middelen waarover de regering niet beschikt."

Gilmore en zijn collega's verwijten de regering vriendschappelijke betrekkingen te onderhouden met alcoholfabrikanten. Ze wijzen erop dat vertegenwoordigers van fabrikanten van wijn en sterke drank zitting hebben in een volksgezondheidscommissie van de overheid.