Meeste Nederlanders willen geen megastallen

Het merendeel van de Nederlanders wil geen megastallen. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau NIPO in opdracht van Milieudefensie.

Van de ondervraagden geeft 56 procent aan niet achter de bouw van megastallen te staan. Slechts 11 procent is voor. De ondervraagden zeggen bezorgd te zijn om het welzijn van de dieren, de invloed op de natuur en het milieu en de nadelige effecten van de megastallen op de volksgezondheid.

Bijna 40 procent van de tegenstanders ziet de stallen niet zitten vanwege dierenleed en bijna 30 procent wil ze niet vanwege het gevaar voor de volksgezondheid. 10 procent is tegen de bouw van megastallen vanwege de negatieve effecten op natuur en milieu.

Uit eerder onderzoek van Milieudefensie bleek dat het aantal megastallen in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld is. Volgens Milieudefensie zijn er op dit moment minstens 575 megastallen in Nederland.