Nederland blijft nettobetaler EU

Nederland heeft in 2009 per saldo 3,4 miljard euro betaald aan de Europese Unie. Alleen Duitsland, Italië en Frankrijk zijn meer geld kwijt aan Brussel. Dat blijkt uit een dinsdag verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer.

Nederland betaalde 5,4 miljard en ontving 2 miljard aan subsidies. Wel ontving Nederland in 2009 een korting van 2,1 miljard, maar die is al eerder bedongen en had betrekking op eerdere jaren. De Rekenkamer heeft de korting niet meegenomen bij het berekenen van de nettopositie, omdat dat een vertekend beeld zou geven.

16 van de 27 EU-landen betalen meer dan ze ontvangen. Duitsland betaalt per saldo het meest: 10,4 miljard. Daarna volgen Italië (4,8 miljard), Frankrijk (4,7 miljard) en Nederland (3,4 miljard).

Van de landen die meer krijgen dan ze betalen, houdt Polen met 6,6 miljard euro het meeste geld over aan het EU-lidmaatschap. Griekenland staat op twee met 3,2 miljard, Hongarije op drie met 2,9 miljard.