Weerstand tegen inkorten Koninginnedag Amsterdam

VVD, D66 en GroenLinks in Amsterdam zien niets in een plan van het college om feesten op Koninginnedag een uur eerder te laten eindigen. Het plan heeft als doel de uitstroom van bezoekers uit de stad te verbeteren, maar volgens de drie partijen, die samen net geen meerderheid hebben, werkt dat eerder averechts.

Collegepartijen VVD en GroenLinks en oppositiepartij D66 vinden dat het effect van de maatregel niet goed is onderzocht. Bovendien zou het inkorten van feesten niet passen in de bruisende stad die Amsterdam pretendeert te zijn.

De gemeente kondigde eind vorig jaar aan de spelregels voor Koninginnedag iets aan te scherpen. De vervoerders zouden daardoor een uur meer tijd hebben de achthonderdduizend mensen die de stad gemiddeld bezoeken, weer thuis te brengen. De vrijmarkt, evenementen en buitentaps moeten om 20.00 uur sluiten, het grote feest op het Museumplein een uur daarna.

Volgens VVD-fractievoorzitter Robert Flos gaat het om slecht onderbouwde 'extra betutteling' van het gemeentebestuur. Het langer door laten gaan van feesten zorgt volgens hem misschien zelfs voor een betere spreiding van vertrekkende feestgangers, waardoor vervoerders het juist makkelijker zouden hebben.

D66 voegt daar in een gezamenlijke verklaring van de drie partijen aan toe dat evenementorganisatoren de dupe zouden worden van de maatregel, die zonder overleg is doorgevoerd. Ook GroenLinks denkt dat overleg tussen de gemeente en organisatoren nuttiger is.

De nieuwe 'spelregels' worden donderdagmiddag besproken in een raadscommissievergadering.