Meer controle op onverzekerd rondrijden

Wie zijn auto niet verzekert, kan straks drie keer per jaar een boete van 380 euro krijgen. De dienst voor het wegverkeer RDW gaat namelijk zo vaak controleren of auto's wel zijn verzekerd. Dat staat in wetsvoorstel van minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD).

Degenen die drie keer tegen de lamp lopen, kunnen voor de strafrechter worden gebracht. Nu controleert de RDW nog maar een keer per jaar of auto's wel zijn verzekerd. Daardoor krijgt slechts een kwart van de onverzekerde kentekenhouders een boete.

Nederland telt 68 duizend onverzekerde brom - en snorfietsen en 175 duizend overige voertuigen zoals auto's, motoren en vrachtwagens zonder verzekering. Door de nieuwe aanpak moeten deze aantallen halveren.

Het ministerie wijst erop dat de belastingbetaler de dupe is als een onverzekerde kentekenhouder een aanrijding veroorzaakt. In zo'n geval betaalt het Waarborgfonds Motorverkeer namelijk de onkosten. In 2008 werd 2377 keer een beroep op het fonds gedaan vanwege een ongeval met een onverzekerd voertuig. In totaal werd bijna 9,5 miljoen euro uitgekeerd.

De RDW voert de controles uit door kentekengegevens te vergelijken met informatie van verzekeraars.