PvdA: Werkloze Oost-Europeanen Den Haag terugsturen

De Haagse PvdA-wethouder Marnix Norder vindt dat Oost-Europese migranten die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, terug moeten naar hun land van herkomst. Dat bepleit de sociaal-democraat in een nieuwe integratienota.

Volgens Norder komen er steeds meer Polen, Roemenen en Bulgaren naar de hofstad om werk te zoeken, die daar niet in slagen. Vaak worden ze vervolgens dakloos. Deze mensen zouden moeten worden gedwongen naar hun eigen land terug te keren, stelt de wethouder, die wil onderzoeken of dat mogelijk is. Hij wil evenwel eerst proberen ze te bewegen vrijwillig te vertrekken. "Ik wil beginnen met een man of tien, twintig. En dan zonder vertrekpremie, want dat heeft juist een aanzuigende werking", aldus Norder tegenover Elsevier.

Daklozen in Den Haag verblijven volgens Norder circa twintigduizend Polen. Het afgelopen jaar zouden er vierduizend Oost-Europeanen zijn bijgekomen. De wethouder spreekt van een enorm groeitempo, wat de stad niet meer aankan.

Norder wil de Immigratie- en Naturalisatiedienst laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de Oost-Europeanen te repatriëren. Die mogelijkheden lijken echter beperkt. Zo kunnen Polen enkel worden uitgezet wanneer ze strafbare feiten plegen en tot ongewenste vreemdeling worden bestempeld. Roemenen en Bulgaren vallen weliswaar vooralsnog onder andere EU-regels, maar die gaan alleen over het moeten hebben van een werkvergunning. Net als alle andere EU-ingezetenen mogen ze vrij reizen en zelfstandig werken.

Maar wanneer werk of andere mogelijkheden om in het levensonderhoud te voorzien niet voorhanden zijn, lijkt er weinig te zijn geregeld binnen de EU. Norder wil dan ook dat de problematiek in Europees verband wordt aangepakt.