Amsterdam ontruimt toch op basis van kraakverbod

Amsterdam gaat toch kraakpanden ontruimen op basis van het kraakverbod. Het gerechtshof in Den Haag had dit soort ontruimingen verboden omdat ze niet waren getoetst door een rechter. De ontruimingen worden voortaan aangekondigd, zodat krakers de gelegenheid krijgen naar de rechter te stappen. Dat hebben gemeente, politie en justitie besloten.

Amsterdam wilde 9 november op basis van het kraakverbod meerdere panden ontruimen, maar de krakers stapten naar de rechter. Het hof bepaalde toen dat iemand zijn woning niet mag verliezen voordat de rechter daarover een uitspraak heeft gedaan. Anders zou ontruiming in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Met de nieuwe aanpak is dat euvel verholpen. De krakers krijgen een brief waarin staat dat het pand binnen acht weken wordt ontruimd, maar niet binnen zeven dagen. Als ze in die zeven dagen een kort geding aanspannen, wordt het vonnis afgewacht. Het is nog niet bekend welke panden als eerste met deze nieuwe aanpak worden ontruimd.

Tegen de uitspraak van het hof is overigens cassatie ingesteld. De nieuwe aanpak geldt in ieder geval totdat de Hoge Raad een definitieve uitspraak heeft gedaan over de oude aanpak.