Nederlander slikt veel vaker pillen

Nederlanders slikken tegenwoordig veel vaker pillen dan dertig jaar geleden. Dat is ook zo als de effecten van de vergrijzing worden verrekend, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag uit een enquête.

Begin jaren tachtig had 28 procent van de bevolking in de twee weken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst voorgeschreven medicijnen ingenomen. In 2009 was dit opgelopen naar veertig procent. Als de bevolking niet was vergrijst was dit 35 procent geweest.

Ook middelen als pijnstillers en hoestdrankjes worden vaker ingenomen, van zestien procent naar veertig procent in 2003. Sinds dat jaar is het gebruik nauwelijks veranderd. De vergrijzing had hierop weinig invloed.

Het bezoek aan de fysiotherapeut is eveneens sterk gestegen, terwijl de vergrijzing daar evenmin weinig invloed op had. Was in de jaren tachtig nog zes procent de afgelopen twee weken naar de fysiotherapeut geweest, in 2009 was dat twintig procent. Het bezoek aan alternatief genezers is gestegen van vier naar zeven procent.

Het aandeel dat de tandarts bezoekt steeg sterk tussen 1981 en 2000: van 62 naar 78 procent. Sindsdien is het bezoek nagenoeg niet veranderd.


(Foto: Novum)