PVV bepleit registratie 'islamproblemen'

In de jaarrapporten over integratie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) moet voortaan een apart hoofdstuk 'islamgerelateerde problematiek' worden opgenomen. Dat bepleit de PVV woensdag tijdens een debat over inburgering met minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA).

De gedoogpartij wijst er op dat er in de CBS-rapportages nu wordt gekeken naar de positie van zogeheten niet-westerse allochtonen op het gebied van werk, onderwijs en criminaliteit. Om een 'goed beeld' te krijgen van hun integratie is een apart 'islamhoofdstuk' essentieel. "Groepen afkomstig uit islamitische landen kennen specifieke problemen", stelt de partij.

Dan gaat het om uithuwelijking, vrouwenbesnijdenis, eerwraak, speciale opvanghuizen voor islamitische homo's en de 'relatieve oververtegenwoordiging' van islamitische vrouwen in blijf-van-mijn-lijfhuizen, aldus de PVV.