Cohen roept Rutte op tot onderwijspact

PvdA-partijleider Job Cohen heeft Mark Rutte (VVD) zondag in Amsterdam opgeroepen tot een pact op het gebied van onderwijs. Hij riep de premier op netto te investeren in onderwijs, zoals dat ook in het VVD-programma staat verwoord.

Cohen bracht een uitspraak van Rutte uit 2008 in herinnering, waarin de oud-staatssecretaris van Onderwijs opriep dat Nederland het best denkbare onderwijs voor de komende generatie moet organiseren. "Waarom doe je het niet", vroeg Cohen zich af. "Kom je beloften na en versterk dit land."

De boetes die het kabinet wil opleggen aan langstudeerders moeten worden geschrapt, zei Cohen. Ook moet het speciaal onderwijs worden beschermd en innovatie in stand blijven. Dat kan volgens hem worden betaald uit door de verlaging van de vennootschapsbelasting terug te draaien. "Want ook het bedrijfsleven heeft baat bij goed opgeleide kinderen." Rutte deelt het besef dat extra geld voor onderwijs nodig is, zei Cohen.

De PvdA-leider had partijen en maatschappelijke organisaties onder het motto 'Een nieuw jaar, een ander Nederland' opgeroepen tot meer progressieve samenwerking. SP-leider Emile Roemer en zijn GroenLinks-collega Jolande Sap namen de uitnodiging aan. Zowel Sap als Cohen spraken van een 'historisch moment'.

Nooit eerder kwamen deze drie partijen die veel ideeën delen samen, zei Cohen. "Mark, here we come", zeiden Roemer en Sap eensgezind in de Brakke Grond. Het gaat niet om kortetermijncoalities, zei Cohen, maar om de toekomst van ons mooie Nederland. "We moeten ons niet verliezen in het uitvergroten van onderlinge verschillen." Hij sprak van samen de weg bewandelen, elkaar de hand reiken en het besef dat we er samen iets van moeten maken. "Er is behoefte aan een nieuwe koers."

"Een ander Nederland ligt binnen bereik", vervolgde Cohen, die opriep tot respect en fatsoen, ook voor politici. Evenals Sap riep Cohen op zaken positiever te benaderen en aan de toekomst te bouwen. "Een grote stille meerderheid vraagt dat van ons", zei de oud-burgemeester van Amsterdam. Cohen hekelde het 'boerkajagen en andere rechtse hobby's' "Als beschaafde samenleving kunnen we beter."