Minder voordeel voor samenwonenden

De regels voor het fiscaal partnerschap worden met ingang van het nieuwe jaar flink aangepast. Ongehuwd samenwonenden krijgen van de Belastingdienst minder fiscale voordelen.

Partners kunnen in 2011 niet meer kiezen om elkaar wel of niet aan te wijzen als fiscaal partner. De belastingaftrek voor de hypotheekrente van een woning kan daardoor niet meer worden verdeeld en ook studiekosten kunnen niet meer in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen van de ander.

Volgens een woordvoerder van de Belastingdienst wordt het met de nieuwe regelgeving een stuk duidelijker. "Ongehuwd samenwonenden worden niet meer geconfronteerd met keuzes waar ze de gevolgen niet altijd goed van kunnen overzien. Degene die aan de eisen voldoet, wordt automatisch fiscaal partner." Nu geldt de regeling nog voor iedereen die met een partner op hetzelfde adres woont.

Wie in 2011 toch in aanmerking wil komen voor de belastingvoordelen van fiscaal partnerschap moet trouwen of een samenlevingscontract tekenen. Een kind krijgen of een huis kopen geeft ook recht op de regeling.