Aangescherpte taaltoets stemt PVV tevreden

De PVV verwacht dat de aangekondigde verhoging van de taaleisen van het inburgeringsexamen een extra drempel opwerpt voor migranten. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukt juist dat de maatregel ervoor zorgt dat huwelijks- en gezinsmigranten voorbereid zijn op hun komst naar Nederland en sneller en beter kunnen participeren.

De uitleg bij de maatregel is beladen. Ab Klink (CDA) schreef in de brief, waarin hij in september aangaf niets te zien in samenwerking met de PVV, dat hij vreesde dat de motieven van VVD, CDA en PVV onder meer op dit punt zouden verschillen. Zijn vrees wordt nu bewaarheid.

"De VVD en het CDA stellen dat de eisen omhoog moeten om mensen hier meer houvast en perspectief op een goed leven te geven. De PVV daarentegen benadrukt waarschijnlijk dat hierdoor juist minder migranten naar Nederland zullen komen en de islamisering van de samenleving wordt verhinderd", schreef Klink aan Maxime Verhagen en Henk Bleker. Klink trok zich daarop terug als onderhandelaar en stapte een week later uit de CDA-fractie.

PVV-Kamerlid Joram van Klaveren laat dinsdag desgevraagd weten blij te zijn met de verhoging van de eisen van het inburgeringsexamen. "Enerzijds vergroot het de zelfredzaamheid van nieuwkomers, anderzijds werpt het een extra drempel op voor mensen die hier niets komen toevoegen", stelt de PVV'er. "Dat hierdoor de stroom migranten, en daarmee de islamisering mogelijk afneemt, is natuurlijk mooi meegenomen."

Huwelijks- en gezinsmigranten moeten de Nederlandse taal vanaf 1 april beter beheersen. In het Basisexamen Inburgering, dat 350 euro kost, werden al de kennis van de Nederlandse samenleving en het gesproken Nederlands getoetst. Daar komt per 1 april een toets bij, waarin inburgeraars moeten aantonen dat ze ook goed Nederlands kunnen lezen.

Het aanscherpen van de eisen van het inburgeringsexamen is vastgelegd in het gedoogakkoord dat de VVD, CDA en de PVV overeenkwamen. Geert Wilders zei bij de presentatie van het akkoord dat hij ervan uitgaat dat de instroom van het aantal niet-westerse allochtonen deze kabinetsperiode halveert.

Hier is de toets in te zien.