Kabinet betaalt Turkse pers voor slechte reclame

Een propaganda-offensief door het kabinet voor Turkse journalisten blijkt negatief te hebben uitgepakt. Het was de bedoeling het imago van Nederland op te poetsen, maar de Turkse verslaggevers hebben voornamelijk de anti-islamstemming in ons land belicht.

In het kader van de pr-actie vloog een aantal Turkse journalisten op kosten van de regering naar Nederland. Dat gebeurde omdat het kabinet bezorgd is over het effect van de anti-islamstemming in Nederland op de moslimwereld, en dit wil beteugelen met voorlichtingsacties voor verslaggevers uit islamitische landen. Het vliegreisje van Istanbul naar Amsterdam mondde volgens de Volkskrant echter uit in een aantal negatieve reportages, waaronder een over de groeiende islamofobie en de opkomst van Geert Wilders.

Turkse demonstratie (foto: Thijs Dortmann)In die reportage werd gesteld dat anti-islamitische sentimenten in Europa toenemen, en dat Nederland een van de landen is waar die het sterkst zijn. Dat werd geïllustreerd door gesprekken met Turkse Nederlanders, die onder meer stelden dat Nederlanders radicaal aan het worden zijn in hun houding jegens immigranten, en zeiden te vrezen voor etnisch geweld. Ook werd beweerd dat betere Turkse sollicitanten worden genegeerd ten faveure van autochtone kandidaten.

De Turkse journalisten spraken in Nederland onder meer met minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken, die graag wilde aantonen hoe goed het gaat met de integratie van Turken in Nederland. Er werd echter vooral over Wilders gepraat. Rosenthal moest uitleggen dat Wilders geen onderdeel uitmaakt van het kabinet, en dat die de islam weliswaar als een politieke ideologie ziet, maar dat het voor de regering een religie is. Sommige verslaggevers waren in de veronderstelling dat zij Wilders zouden kunnen spreken, en waren geïrriteerd toen dit niet mogelijk bleek.

Er waren wel enkele positieve geluiden. Zo werd de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan in een populaire Turkse krant omschreven als een bijzonder aardige man. De hoofdmoot was echter somber. "Het is niet zo ingewikkeld wat er in Nederland gebeurt", aldus Sibel Karakuzu van de staatsomroep TRT. "Er is een economische crisis ontstaan en er is werkgelegenheid verloren gegaan. Het makkelijkst is mensen aan te wijzen die oorspronkelijk niet uit jouw land komen. Vroeger had je Jörg Haider, nu heb je Geert Wilders."