Minder slecht vuurwerk op de markt

De kwaliteit van het vuurwerk dit jaar is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de afgelopen jaren. Dit jaar is 16 procent van het geteste vuurwerk van slechte kwaliteit terwijl dit een jaar eerder nog 30 procent was, meldt de VROM-inspectie. Het afgekeurde vuurwerk mag niet op de markt worden gebracht.

De inspectie test jaarlijks vuurwerk op een aantal punten. Zo wordt er gekeken of vuurwerk niet omvalt tijdens het gebruik, wel hoog genoeg explodeert en voldoende kruit bevat.

Vuurwerk moet sinds dit jaar voldoen aan een aantal Europese eisen. Vuurwerk dat al voor die verplichting was gemaakt, mag nog wel zonder Europees keurmerk worden verkocht. Opvallend is dat de kwaliteitsverbetering zowel geldt voor artikelen met als zonder keurmerk. In sommige gevallen voldeden artikelen met dit keurmerk toch niet aan de eisen.