'Afrikaanse olifant' is twee soorten

Een groep wetenschappers stelt genetisch bewijs te hebben gevonden dat er twee afzonderlijke soorten van de Afrikaanse olifant zijn: de savanneolifant en de bosolifant. De vertakking zou ruwweg net zo lang geleden plaats hebben gehad als die tussen chimpansee en mens: rond de drie miljoen jaar geleden.

De uit de VS, Groot-Brittannië en Duitsland afkomstige onderzoekers stellen dat de twee Afrikaanse groepen olifanten genetisch even ver van elkaar afstaan als de Indiase olifant en de uitgestorven mammoet. De ontdekking zou gevolgen kunnen hebben voor de bescherming van de dieren. Van de kleinere bosolifant zijn er namelijk veel minder exemplaren.

Christopher Nicholson - Tom Page & his ElephantEerdere studies leken juist uit te wijzen dat het om een en dezelfde soort ging, aangezien er aanwijzingen waren voor onderlinge voortplanting, een half miljoen jaar geleden. Hiervoor was naar het het DNA gekeken in mitochondria - de energie-voorziening van cellen. Dit geeft echter een beperkt beeld omdat het enkel via de moeder wordt doorgegeven. Nauwgezetter historisch onderzoek naar DNA-materiaal in celkernen, waarbij ook overblijfselen van mammoets, mastodonten en Aziatische olifanten werden bestudeerd, leidde tot de nieuwe conclusie.

Volgens de wetenschappers maakt de studie een eind aan een jarenlange discussie over de Afrikaanse olifant. Ze hopen dat hun onderzoek ertoe leidt dat beschermingsprogramma's worden aangepast. Bosolifanten, die leven in gebieden waar veel wordt gestroopt, worden namelijk als aparte soort acuut met uitsterven bedreigd, en hebben veel meer bescherming nodig dan savanneolifanten.

savanneolifanten