'Autochtoon ergert zich aan Nederlandse buren'

Autochtone bewoners van wijken met veel verschillende culturen ergeren zich vooral aan hun Nederlandse buren. Overlast van buren met een andere culturele achtergrond accepteren ze makkelijker. Dat blijkt uit onderzoek van psycholoog Elze Ufkes die in januari met zijn bevindingen promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Volgens de onderzoeker zijn autochtonen toleranter voor overlast veroorzakende buren met een andere culturele achtergrond vanwege het 'zwarte schaapeffect'. "Als iemand van de eigen groep rotzooi trapt, straalt dat negatief af op jou."

Ook zijn de verwachtingen volgens Ufkes anders. "Mensen hebben een hogere verwachting van mensen met dezelfde culturele achtergrond. Als er vervolgens toch iets negatiefs gebeurt, is dat een extra grote teleurstelling."

Door vooroordelen lopen conflicten tussen twee mensen uit een verschillende cultuur wel sneller hoog op. "Door het denken in stereotypen zijn mensen minder geneigd constructief te reageren."

Volgens Ufkes is culturele diversiteit in een wijk een belangrijke voorspeller voor overlast. Daarom zou je volgens de onderzoeker verwachten dat conflicten over culturele dingen als kookluchtjes gaan, maar dat is vaak niet zo.

Burenruzies in wijken met veel verschillende culturen gaan meer over alledaagse ergernissen, zoals geluidsoverlast. "Geluidsoverlast, tuintjes die niet goed worden bijgehouden, de galerij in een flat die niet wordt onderhouden. Dezelfde ergernissen als in elke wijk dus."