PvdA stemt tegen begroting Defensie

De PvdA heeft donderdagmiddag tegen de begroting van het Ministerie van Defensie voor volgend jaar gestemd. Defensiespecialist Angelien Eijsink zei voorafgaand aan de stemming dat haar fractie geen verantwoordelijkheid kan nemen voor de uitgaven aan de krijgsmacht, omdat die niet inzichtelijk zijn. Zij verwees naar een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer hierover.

Tijdens de begrotingsbehandelingen heeft minister van Defensie Hans Hillen (CDA) haar zorgen niet kunnen wegnemen. De bewindsman is volgens haar zelf niet op de hoogte van de inzetbaarheid van de krijgsmacht. "Daarmee is het voor de Kamer onmogelijk sturing en controle uit te oefenen op het beleid."

Hillen maakte onlangs bekend dat vanwege de bezuinigingen mogelijk tienduizend banen zullen verdwijnen. Toen stelde Eijsink voor om een parlementaire enquête te houden naar het 'financieel wanbeleid' bij Defensie, om zo duidelijk te krijgen met welke problemen de krijgsmacht precies kampt. Dat verzoek kon niet rekenen op een meerderheid.

De begroting voor 2011 werd overigens wel aangenomen.