Protest tegen bezuiniging op inburgering

Het kabinet bezuinigt te snel op inburgering. Allochtonen die al lang in Nederland zijn, zullen hierdoor geen Nederlands leren. Dat stellen de vier grote steden in een brief aan de Tweede Kamer.

De Amsterdamse wethouder Andrée van Es wijst er mede namens Rotterdam, Den Haag en Utrecht op dat de inburgering pas sinds vorig jaar goed loopt. De zogeheten 'oudkomers' beginnen nu cursussen te volgen. Als ze die zelf moeten betalen, zoals het kabinet wil, zullen ze afhaken, voorspelt Van Es.

Van Es zegt verder dat ook Oost-Europeanen een inburgeringscursus moeten kunnen krijgen. Gebeurt dat niet, dan dreigen ze net als Turken en Marokkanen 'in een achterstandspositie' te raken. Dat zorgt voor problemen die 'zeer moeilijk oplosbaar' zullen zijn.

Per 2014 wil het kabinet geen inburgeringscursussen meer betalen. Inburgeraars moeten hun eigen cursus gaan betalen. Het geld daarvoor kunnen ze eventueel lenen.