'Toestroom Oostblokkers verdubbelt'

De toestroom van arbeidsmigranten uit Polen en andere Oost-Europese landen gaat de komende jaren bijna verdubbelen. Nu komen jaarlijks nog ongeveer honderdduizend voornamelijk Poolse arbeidskrachten al dan niet tijdelijk naar Nederland. In 2015 zijn dat er volgens de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) honderdtachtigduizend, schrijven de GPD-bladen zaterdag.

Een kwart tot een derde van de uitzendkrachten vestigt zich uiteindelijk in Nederland. De bond baseert zich op cijfers van leden die veel met migranten werken. Adjunct-directeur Jurriën Koops van de ABU vindt het hoog tijd maatregelen te nemen om de uitzendkrachten te huisvesten. Hij vreest dat steeds meer migranten het slachtoffer worden van huisjesmelkers.

Als een Pool via een uitzendbureau naar Nederland komt, moet zijn huisvesting aan bepaalde wettelijke eisen voldoen. Tegenwoordig komen de migranten echter steeds vaker op de bonnefooi en accepteren zij volgens Koops iedere vorm van huisvesting.

De arbeidsmigranten zijn actief in de transport, de voedingsindustrie en de tuinbouw. Gemiddeld blijven ze negen maanden in Nederland. Bijna een op de vijf migranten woont in West-Brabant. Daarna volgen de Duin- en Bollenstreek, Oost-Brabant en Gelderland. In Limburg wonen steeds minder migranten. Daar zouden ze uitwijken naar Duitsland voor woonruimte.