Koopzondagen definitief aan banden

Het aantal koopzondagen wordt definitief aan banden gelegd, ondanks verzet van regeringspartij VVD. De Eerste Kamer stemde dinsdagmiddag tijdens een hoofdelijke stemming met drie stemmen verschil, 36 voor en 33 tegen, in met het wetsvoorstel van het vorige kabinet.

Gemeenten mogen nu maximaal twaalf koopzondagen per jaar hebben. Steeds meer gemeenten omzeilen deze bepaling echter door een gedeelte van de stad aan te merken als toeristisch gebied. Dan mogen de winkels elke zondag hun deuren openen.

De nieuwe wet bepaalt echter dat gemeenten voortaan moeten aantonen dat er echt sprake is van toerisme. Ook moeten ze in overweging nemen wat de effecten zijn op onder meer de werkgelegenheid, zondagsrust en leefbaarheid.

Tijdens de behandeling van het voorstel in de Eerste Kamer met minister van Economische Zaken Maxime Verhagen (CDA) bleek vorige week al dat een meerderheid van CDA, SP, ChristenUnie en SGP de wetswijziging steunt. De overige fracties, waaronder regeringspartij VVD, zijn tegen.