'Wilders heeft dubbele moraal'

Nu het bekend is geworden dat Lucassen toch in de PVV-fractie mag blijven, stromen de reacties van de andere politieke partijen ook binnen. Vooral GroenLinks fractieleider Halsema trekt fel van leer en verwijt Wilders een 'dubbele moraal'. Hoogst waarschijnlijk doelt Halsema op de verschillende uitspraken van de PVV in het verleden en in haar verkiezingsprogramma.

Ondanks dat Lucassen is veroordeeld wegens ontucht en aangeklaagd is wegens het terroriseren van zijn buren, worden hem nagenoeg geen sancties opgelegd. Dit in schel contrast met het verkiezingsprogramma van de PVV, welke spreekt over een 'zerotolerancebeleid' richting dit soort gedrag.

Naast dat Halsema de Wilders beschuldigd van een dubbele moraal, wil ze uitleg van Premier Rutte omtrent de 'stabiliteit en geloofwaardigheid van het kabinet'. Dit kabinet wordt nu dus gedoogd door een partij met een veroordeelde crimineel als vertegenwoordiger. Samen met de PvdA en D'66 heeft GroenLinks hiervoor een verzoek ingediend bij Rutte.

Rutte herhaalt maandag wederom zijn mening omtrent deze hele affaire. Hij vindt het vooral 'een interne zaak van de PVV'. Deze mening wordt gedeeld door de fracties van de VVD en het CDA in de Tweede Kamer.

Of en wanneer er een debat komt over deze hele kwestie, is momenteel nog onbekend.


Verkiezingsposter van de PVV