Marcouch: geloof komt voort uit vrije wil

"God heeft ons geschapen als mens, niet als gelovige. Zonder vrije wil bestaat geen geloof. Een geloof komt per definitie voort uit een vrije wil, een bewuste keuze. Zo niet, dan is het geen geloof, maar een automatisme, een slaafse reactie. Dat geloven voortkomt uit een vrije wil, betekent dat mensen er ook voor kunnen kiezen om niét te geloven."

Dat zei Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA) zondag in zijn preek in de Amsterdamse remonstrantse gemeente Vrijburg. Hij preekte daar op uitnodiging van de remonstrantse dominee Joost Röselaers over het lot en de vrije wil. Marcouch en Röselaers baden samen het Onze Vader.

Ongeveer tweehonderd mensen waren op de dienst afgekomen. Volgens Röselaers was de kerkgemeente unaniem positief over de dienst ,,en zelfs bijna trots dat dit kan’’.

Marcouch: geloof komt voort uit vrije wil
Marcouch: geloof komt voort uit vrije wil (Foto: ANP)